Reklamacje, Zwroty

Reklamacje

 • Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.
 • Reklamacje ilościowe rozpatrywane są w terminie 48h po dostawie.
 • Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w ciągu 7 dni po dostawie. Reklamacji nie podlega towar przetworzony.
 • Przed przetworzeniem zamówionego towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.
 • W przypadku uznania reklamacji. Producent poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez Producenta.
 • Załącznik „Definicje” oraz „Protokół Reklamacyjny” stanowią załącznik do niniejszego punktu.

Definicje

 • Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h.
 • Towar uszkodzony – za towar uszkodzony uznaje się asortyment nienoszący oznak użytkowania, w którym występują wady jawne.
 • Wady jawne – za wadę jawną uznaje się taką, która może być stwierdzona po dokładnym obejrzeniu produktu.
 • Wada ukryta – uznaje się za taką, która ujawnia się podczas właściwego użytkowania.
 • Właściwe użytkowanie – oznacza postępowanie zgodne z przepisami zawartymi na przywieszce produktu oraz nie używanie go w warunkach ekstremalnych, które mogą spowodować szybsze jego zużycie.
 • Różnice kolorystyczne – jest to różnica wynikająca z użytego różnego materiału lub różnych dostaw tego samego asortymentu. Możliwa różnica odcieni wielkości 10% uznawana jest za nieodbiegająca od oryginału.
 • Towar przetworzony – za produkt przetworzony uznaje się asortyment poddany jakiejkolwiek wtórnej obróbce. Towar taki nie podlega reklamacji chyba, że wystąpią wady ukryte. Różnice odcieni w kolorze nie są wadą i nie będą uznawane za podstawę reklamacji towaru poddanego przerobowi.
 • Właściwości produktu– poszczególne rodzaje materiałów użytych do wykonania produktów charakteryzują się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Dzięki prawidłowemu użytkowaniu produktów materiał ulega stopniowemu zużyciu, zgodnemu z normami.

Pliki do pobrania: